Privacy Policy

Privātuma politika Privātuma politikaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIA Meimelin" apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar:• Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti...
Continue reading